eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Artan altardıcıllıq

Artan altardıcıllıq

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

n sayda x_1, x_2, ..., x_n tam ədədləri verilir. Bu ardıcıllıqdan minimal sayda elə ədədlər silin ki, qalan ədədlər artan ardıcıllıqda olsun.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə n~(1 \le n \le 10^5) ədədi verilir. İkinci sətirdə boşluqla ayrılmış x_1, x_2, ..., x_n~(1 \le x_i \le 60000) ədədləri verilir.

Çıxış verilənləri

Birinci sətirdə qalan ədədlərin sayını, ikincidə isə bu ədədlərin özlərini boşluqla ayrılmış cari ardıcıllıqda verməli. Əgər bir neçə variant olarsa, bunlardan birini verməli.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
6
2 5 3 4 6 1
Çıxış verilənləri #1
4
2 3 4 6