eolymp
Məsələlər

Artan altardıcıllıq

Artan altardıcıllıq

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

n (1n10^5) sayda x[1], x[2], ..., x[n] (1x[i]60000) tam ədədləri verilir. Bu ardıcıllıqdan minimal sayda elə ədədlər silin ki, qalan ədədlər artan ardıcıllıqda olsun.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə n ədədi verilir. İkinci sətirdə boşluqla ayrılmış x[1], x[2], ..., x[n] ədədləri verilir.

Çıxış verilənləri

Birinci sətirdə qalan ədədlərin sayını, ikincidə isə bu ədədlərin özlərini boşluqla ayrılmış cari ardıcıllıqda verməli. Əgər bir neçə variant olarsa, bunlardan birini verməli.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
6
2 5 3 4 6 1
Çıxış verilənləri #1
4
2 3 4 6