eolymp
Problems

Which quarter?

published at 11/4/12, 9:12:49 am

если х или у равны 0

awpris replied:
Единственное число - номер соответствующей четверти, _либо 0, если однозначно определить четверть невозможно_.
published at 11/19/14, 7:49:51 am

что не так в тестах 10-13??

published at 2/4/15, 8:13:30 pm

take double

published at 8/14/15, 12:23:37 am

Не розумію чому не тестується у мене. На разі вирішення просте, так як ми просто задаємо умовами якщо х, у більші від 0 - буде 1, і так далі... В інших всіх випадках буде показано 0, наприклад якщо одна з координат буде 0. А всі інші випадки нам дають можливість визначити четверть. Чому не проходять тести?

published at 12/27/17, 7:22:34 pm

Потрібно замість цілого типу інт написати дійсні флоат

published at 12/2/19, 11:13:58 am

пж розвязок

published at 12/2/19, 11:14:50 am

Help

published at 12/2/19, 11:16:16 am

var a: integer; begin read(a); writeln(a div 10,' ', a mod 10); end.

published at 12/2/19, 11:37:56 am

var x,y:real; begin read(x,y);

if (x>0) and (y>0) then writeln ('1'); if (x>0) and (y<0) then writeln ('4'); if (x<0) and(y>0) then writeln ('2'); if(x<0) and (y<0) then writeln ('3'); if (x=0) or (y=0) then writeln ('0'); end.

published at 12/2/19, 11:38:20 am

var x,y:real; begin read(x,y); if (x>0) and (y>0) then writeln ('1'); if (x>0) and (y<0) then writeln ('4'); if (x<0) and(y>0) then writeln ('2'); if(x<0) and (y<0) then writeln ('3'); if (x=0) or (y=0) then writeln ('0'); end.

published at 12/2/19, 11:39:29 am

var x,y:real; begin read(x,y);

published at 12/2/19, 11:39:41 am

if (x>0) and (y>0) then writeln ('1'); if (x>0) and (y<0) then writeln ('4');

published at 12/2/19, 11:39:51 am

if (x<0) and(y>0) then writeln ('2'); if(x<0) and (y<0) then writeln ('3'); if (x=0) or (y=0) then writeln ('0'); end.

published at 12/4/19, 12:13:48 pm

var x,y:real;

begin read(x,y);

if (x>0) and (y>0) then writeln('1');

if (x>0) and (y<0) then writeln ('4');

if (x<0) and (y>0) then writeln('2');

if (x<0) and (y<0) then writeln('3');

if (x=0) or (y=0) then writeln ('0');

end.

published at 12/4/19, 12:14:03 pm

var x,y:real;

begin read(x,y); if (x>0) and (y>0) then writeln ('1'); if (x>0) and (y<0) then writeln ('4'); if (x<0) and (y>0) then writeln ('2'); if (x<0) and (y<0) then writeln ('3'); if (x=0) or (y=0) then writeln ('0');

end.

published at 12/20/19, 7:45:22 am

include<iostream>

using namespace std; int main(){ int x,y; cin>>x>>y; if ((x>0) && (y<0)){ cout<<"4"<<endl; }

else if((x>0) && (y>0)){
    cout<<"1"<<endl;
}
 else if((x<0) && (y>0)){
    cout<<"2"<<endl;
}
else if((x<0) && (y<0)){
    cout<<"3"<<endl;
}

else cout<<"0"<<endl; }

published at 1/30/20, 1:10:07 pm

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

include <iostream>

using namespace std; int main () { double x; cin>>x; double y; cin>>y; cout<<((x==0)||(y==0)?"0":(x>0? (y>0?"1":"4"):(y>0?"2":"3"))); return 0; }

published at 3/17/20, 4:49:59 pm

include<iostream>

using namespace std; int main(){ int x,y; cin>>x>>y; if ((x>0) && (y<0)){ cout<<"4"<<endl; }

else if((x>0) && (y>0)){ cout<<"1"<<endl; } else if((x<0) && (y>0)){ cout<<"2"<<endl; } else if((x<0) && (y<0)){ cout<<"3"<<endl; } else cout<<"0"<<endl; }

published at 12/8/20, 10:32:03 am

include<bits/stdc++.h>

using namespace std; int main() { double x, y; cin >> x >> y; if (x > 0 && y > 0) cout << "1" << endl; else if (x < 0 && y > 0) cout << "2" << endl; else if (x < 0 && y < 0) cout << "3" << endl; else if (x > 0 && y < 0) cout << "4" << endl; else cout << "0" << endl; return 0; }

published at 3/27/21, 4:44:02 pm

include <bits/stdc++.h>

typedef long long ll; using namespace std;

int main(){ double x, y; cin>>x>>y;

if(x > 0 && y > 0) cout<<1;
else if(x < 0 && y > 0) cout<<2;
else if(x < 0 && y < 0) cout<<3;
else if(x > 0 && y < 0) cout<<4;

else cout<<0;

}

published at 10/29/21, 2:57:48 pm

у меня прекрасный код, он нормально работает в thonny и в repl.it, но почему-то e-olymp выдает ошибку.

published at 4/14/22, 4:55:41 pm

include <iostream>

using namespace std;

int main() { double x,y; cin>>x>>y; if(x>0 and y>0) cout<<"1"; if(x>0 and y<0) cout<<"4"; if(x<0 and y<0) cout<<"3"; if(x<0 and y>0) cout<<"2"; if(x==0 or y==0) cout<<"0"; return 0; }

published at 7/1/22, 8:13:27 am

BAZI HAKLAR HELAL EDİLMEZ...

include<iostream>

using namespace std; int main(){ double x,y; cin>>x>>y; if ((x>0) && (y<0)){ cout<<"4"<<endl; } else if((x>0) && (y>0)){ cout<<"1"<<endl; } else if((x<0) && (y>0)){ cout<<"2"<<endl; } else if((x<0) && (y<0)){ cout<<"3"<<endl; } else cout<<"0"<<endl; }