eolymp
Задачі

Середній бал для фігуристів

Середній бал для фігуристів

Спортсменам-фігуристам n суддів виставляють оцінки. Технічний працівник змагань вилучає максимальну та мінімальну оцінки, а для залишених оцінок обчислює середнє арифметичне значення. Цей результат вважається балом, що отримав спортсмен. Знайти такий бал для кожного спортсмена.

Вхідні дані

В першому рядку міститься два цілих числа: кількість суддів n та кількість спортсменів m. У наступних m рядках міститься n цілих чисел – оцінки усіх суддів (0 < n10, 0 < m100) для кожного з фігуристів.

Вихідні дані

В єдиному рядку вивести m чисел з точністю до двох десяткових знаків – бал кожного спортсмена.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
5 4
7 8 9 8 10
6 5 5 4 7 
9 9 10 7 7
7 7 10 9 8
Вихідні дані #1
8.33 5.33 9.00 8.50
Автор sveta_p
Джерело ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики