eolymp
Задачі

Сума додатніх у матриці

Сума додатніх у матриці

Задана матриця розміру n * n. Знайдіть суму її елементів, що більші нуля.

Вхідні дані

Перший рядок містить число n (1n100). Наступні рядки містять матрицю n * n. Елементи матриці по модулю не більше 100.

Вихідні дані

Виведіть суму додатніх чисел у матриці.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
3
4 -2 5
1 -4 -12
0 1 -3
Вихідні дані #1
11