eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Yüksək dəqiqlik

Yüksək dəqiqlik

m/n rasional kəsri verilmişdir. Onu vergüldən sonra k işarə dəqiqliyi ilə onluq kəsr şəklində yazın.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
1 2 3
Çıxış verilənləri #1
0.500