eolymp
Məsələlər

Yüksək dəqiqlik

Yüksək dəqiqlik

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB

m/nrasional kəsri verilmişdir. Onu vergüldən sonra k işarə dəqiqliyi ilə onluq kəsr şəklində yazın.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
1 2 3
Çıxış verilənləri #1
0.500