eolymp
Задачі

Велика точність

Велика точність

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB

Дано раціональний дріб m / n. Запишіть його у вигляді десяткового дробу з точністю до k знаків після крапки.

Вхідні дані

В одному рядку записано 3 числа m, n, k. 0 < m, n ≤ 100, 0 ≤ k ≤ 1000.

Вихідні дані

Вивести k точних значущих цифр після десяткової крапки шуканого числа.

Приклад

Вхідні дані #1
1 2 3
Вихідні дані #1
0.500