eolymp
Məsələlər

Rəssam bağban

Rəssam bağban

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB

Ağacları əkəndən sonra bağban onları rəngləməlidir. Onun üç rəngdə - ağ, mavi və sarı boyaları var. Eyni rəngli ağaclar yanaşı olmamaq şərtilə N sayda ağacı neçə üsulla rəngləmək olar?

    Giriş verilənləri

   Ağacların  N (1 ≤ N ≤ 50) sayı.

Çıxış verilənləri

   Rəngləmə üsullarının sayı.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
3
Çıxış verilənləri #1
12