eolymp

Paint2D

PAINT qrafik redaktorunun ekranındakı fiqurları «seçmək», (tam) «köçürmək», «yapışdırmaq», başqa yerə «daşımaq» olar.

Ekranda vahid ölçülü kvadrat təsvir olunarsa, bu ölçüdə kvadratlara ayrılmış АхВ (А-genişlik, В–yüksəklikdir) ölçüsündə düzbucaqlı qurmaq üçün ən az sayda neçə belə əməliyyat aparmaq lazımdır?

prb18

Giriş verilənləri

АВ ədədləri. А, В – natural ədədlərdir və 1000-i aşmır.

Çıxış verilənləri

Əməliyyatların minimal sayı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
2 3
Çıxış verilənləri #1
12
Müəllif В.Л.Дидковский