eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems

Paint2D

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB

PAINT qrafik redaktorunun ekranındakı fiqurları «seçmək», (tam) «köçürmək», «yapışdırmaq», başqa yerə «daşımaq» olar.

Ekranda vahid ölçülü kvadrat təsvir olunarsa, bu ölçüdə kvadratlara ayrılmış АхВ (А-genişlik, В–yüksəklikdir) ölçüsündə düzbucaqlı qurmaq üçün ən az sayda neçə belə əməliyyat aparmaq lazımdır?

Giriş verilənləri

АВ ədədləri. А, В – natural ədədlərdir və 1000-i aşmır.

Çıxış verilənləri

Əməliyyatların minimal sayı.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
2 3
Çıxış verilənləri #1
12
Müəllif В.Л.Дидковский