eolymp
Məsələlər

Simmetriya dərəcəsi

Simmetriya dərəcəsi

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB

Natural ədədin onluq yazılışında rəqəmləri eyni olan və bu ədədin onluq yazılışının mərkəzinə nəzərən simmetrik yerləşən cütlüklərin sayını həmin ədədin simmetriya dərəcəsi adlandıracağıq. Əgər ədəddə hər hansı rəqəm onluq yazılışda ortada yerləşirsə, onu da özü ilə bir cütlük kimi saymaq lazımdır. n ədədinin simmetriya dərəcəsini tapın.

Giriş verilənləri

Giriş sətrində yeganə bir n (n < 2 ·10^9) natural ədədi verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxışa yeganə bir ədəd - n ədədinin simmetriya dərəcəsini verməli.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
123322
Çıxış verilənləri #1
2