eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Problems

Гірки (Switchback)

Гірки (Switchback)

Відвідувачі люблять атракціони типу "Американські гірки". У них найбільш приваблюють перепади висот. Парк закупив N модулів з висотами Mі, з яких можна зібрати атракціон в цілому. Допоможіть їх розташувати так, щоб сумарний перепад висот: P = |M1 – M2| + |M2 – M3| + … + |MN-1 – MN| був максимальним.

Вхідні дані

Програма читає з першого рядка кількість модулів N (4 <= N <= 100)* і з наступного N натуральних чисел – їх висоти **M1, M2, …, MN (1 <= Mі <= 1000). Ці числа відокремлені пропусками.

Вихідні дані

Найбільший сумарний перепад висот P

Time limit 0.2 seconds
Memory limit 64 MiB
Input example #7
5
3 1 7 5 9
Output example #7
22

Example description: при розташуванні модулів у наступному порядку 3, 9, 1, 7, 5 P = |3 – 9| + |9 – 1| +|1 – 7| +|7 – 5| = 22 – найкращий показник.

Source ХХХІ олімпіада м. Дніпро (ІІ етап)