eolymp
bolt
Спробуйте наш новий інтерфейс для відправки розв'язків
Задачі

Трійки

Трійки

Дано поле $n \times m$. Рядки нумерують зверху вниз від $1$ до $n$. Стовпці нумеруються зліва направо з $1$ до $m$. Деякі клітинки білі, а всі інші~--- чорні. Введемо масив $a$ довжиною $n$, а також масиви $b$ та $c$ довжиною $m$, вони будуються наступним чином: \begin{itemize} \item $a_i$ ($1 \leq i \leq n$)~--- мінімальне $j$ таке, що клітинка $(i, j)$ чорна, або $m+1$, якщо такої немає; \item $b_i$ ($1 \leq i \leq m$)~--- мінімальне $k$ таке, що клітинка $(k, i)$ чорна, або $n+1$, якщо такої немає; \item $c_i$ ($1 \leq i \leq m$)~--- максимальне $k$ таке, що клітинка $(k, i)$ чорна, або $0$, якщо такої немає. \end{itemize} Скільки трійок різних масивів $(a, b, c)$ може бути? Знайдіть відповідь за модулем $998244353$. \InputFile Перший рядок містить два цілі числа $n$ та $m$ ($1 \leq n \leq 8\,000$, $1 \leq m \leq 200$). \OutputFile Виведіть відповідь за модулем $998244353$.
Ліміт часу 2 секунди
Ліміт використання пам'яті 256 MiB
Вхідні дані #1
2 3
Вихідні дані #1
64
Вхідні дані #2
4 3
Вихідні дані #2
2588
Вхідні дані #3
17 13
Вихідні дані #3
229876268
Вхідні дані #4
5000 100
Вихідні дані #4
57613837
Автор Anton Tsypko