eolymp
bolt
Спробуйте наш новий інтерфейс для відправки розв'язків
Задачі

Черга з захистом від помилок

Черга з захистом від помилок

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB

Реалізуйте структуру даних "черга". Напишіть програму, яка містить опис черги та моделює роботу черги, реалізувавши усі вказані тут методи. Програма зчиує послвдовнвсть команд і у залежності від команди виконує ту чи іншу операцію. Після виконання кожної команди програма повинна вивести один рядок. Можливі команди для програми:

push n

Додати у чергу число n (значення n задається після команди). Програма повинна вивести ok.

pop

Видалити з черги перший елемент. Програма повинна вивести його значення.

front

Програма повинна вивести значення першого елемента, не видаляючи його з черги.

size

Програма повинна вивести кількість елементів у черзі.

clear

Програма повинна очистити чергу і вивести ok.

exit

Програма повинна вивести bye і завершити роботу.

Перед виконанням операцій front та pop програма повинна перевіряти, чи міститься у черзі хоча б один елемент. Якщо у вхідних даних зустрічається операція front чи pop, і при цьому черга порожня, то програма повинна замість числового значення вивести рядок error.

Вхідні дані

Описані в умові. Див. також приклад вхідних даних.

Вихідні дані

Описані в умові. Див. також приклад вихідних даних.

Приклад

Вхідні дані #1
push 1
front
exit
Вихідні дані #1
ok
1
bye